buketsaygi

Buket, 42 yaşında

Sakarya

Kimsesiz

Amerikan Staffordshire Terrier, Erkek, Köpek

Patile
Belirtilmemiş

Belirtilmemiş

Belirtilmemiş
Kimsesiz Fotoğrafları
Amerikan Staffordshire Terrier, Köpek Kimsesiz fotoğrafı