HAYTAP & PETLEBI
BARINAKLARA BAĞIŞ
BUGÜNE KADAR 38432 KG MAMA BAĞIŞLANDI

Fox Terrier (Smooth) Sahiplenme İlanları

Koşmayı, kazmayı ve keşfetmeyi çok severler. Çok cesur ve enerjiktirler. Ailenin en önemli parçası olmak isterler. İstedikleri ilgiyi üzerlerinde toplayamazlarsa tahrip edici davranış bozuklukları geliş-tirebilirler. Avlanma iç güdüleri oldukça güçlü olduğundan küçük köpeklerin, kedilerin ve diğer kü-çük hayvanların peşinden gitmeye eğilimlidirler. Bu nedenle dışarıda tasmasız bırakılmamaları ol-dukça önemlidir.

Neden Fox Terrier Smooth Sahiplenmelisiniz?

Zorluklara karşı dikkatli ve her zaman tetikte olan Fox Terrier Smooth’lar son derece aktif ve neşe-lidirler. Sosyal, cesur ve arkadaş canlısıdırlar. Aktif bir yaşam tarzına sahip olan aileler için uygun-durlar. Çocuklarla saatlerce sıkılmadan oynayabilirler. Ailenin sevecen bir üyesi olsalar da kıskanç-lıklarını pek gizlemezler. Sahibini memnun etmek onlar için çok önemlidir. İnatçı bir yapıları oldu-ğundan erken yaşta itaat eğitimi almalıdırlar.

Fox Terrier Smooth Apartmanda Yaşar mı?

Yeterli derecede egzersiz yapmaları sağlanırsa apartman yaşamına adapte olabilirler. Düzenli ola-rak uzun koşular ve yürüyüşler yaptırılması gerekir. Ev içerisinde de oldukça aktif bir ırk olarak bilinirler.

Fox Terrier Smooth Çok Havlar mı?

İyi bekçilik yapan Fox Terrier Smooth’lar havlamayı çok severler. Tiz bir sesleri olduğundan hav-laması komşuların rahatsızlığına neden olabilir.

Fox Terrier Smooth Bakımı Zor mudur?

Kısa tüylü bir kürkü olan Fox Terrier Smooth’ların bakımı kolay olup düzenli olarak fırçalanmaları ve gerekli durumlarda yıkanmaları yeterlidir. Kilo almaya çok meyilli değillerdir. Kaliteli kuru mamalar sayesinde gelişimsel ihtiyaçları karşılanabilir. Güvenli ve sınırlı bir çevrede kendi kendilerine koş-mayı çok severler. Eşyaları, bölgeleri ve yemek konusundaki sahiplenmelerinden kaynaklanan agresifliğinin yanı sıra fazla havlama ve baskın karakteri nedeniyle sahibiyle arasında yaşanabilen inatlaşmalar gibi bazı davranış problemleri söz konusu olabilir. Bu tür problemlerin önüne geçile-bilmesi için küçük yaştan itibaren eğitim verilmesi önemlidir.

Fox Terrier Smooth köpek sahiplenme kararı aldıysanız siz de köpek sahiplendirme ilanları aracılığı ile yeni yol arkadaşınızla buluşabilirsiniz. Köpek sahiplendirme yapan kişilerin verdikleri ilanlar arasından Fox Terrier Smooth köpek ilanları yapacağınız aramalarla ailenizin arkadaş canlısı yeni üye-sine kapılarınızı açabilirsiniz.

Devamını Göster »